NEW CREATION MINISTRY

le

JÉZUS NEVE HATALOM


János Evangéliuma

 Minden ami a bibliában van ,azért van megirva ,hogy elhigyjük hogy Jézus Krisztus az Isten Fia a Megváltó, és a benne levő hitünk által életünk legyen az Ő nevében. János ev. 2O:31


Miért is mondja az ige hogy az Ő nevében életünk legyen?


Minden az Atyától van! Az Atya az élet! Az élet Ő benne van! Amikor a Szellemünk, halott nincs élet. A Szellemet az Atya adja Jézus kereszthalála által!

Jézus tanitja az embereket arról ,hogy minden az Atyától van. Az Atya Isten az aki Jézust küldte és minden amit Jézus tett minden amit mondott az Atyától van.


Jézus teljesitette az Atya akaratát, igy beszél róla 

 

János ev. 1O:17


,,leteszem az életem hogy újra felvegyem azt, tehát meghalok hogy áldozat legyek az emberiség bűneiért de ugyanakkor fel is támadok a halálból, hogy megmutassam az Atya Isten erejét, akinek hatalma van arra hogy új életet adjon.

,,Senkinek nincs joga elvenni tőlem az életet ,nekem van rá engedélyem az Atyától hogy letegyem azt önszántamból és nekem van hatalmam hogy újra felvegyem azt.,,


Az Atya Isten ereje által támadt fel Jézus.

 Ugyan ez az erő támasztott fel minket is a szellemi halál állapotából!


Jézus azt mondja János 14:2O


Ahogyan én élni fogok újra, úgy fogtok ti is élni újra!


Eljön a nap,amikor meg fogjátok érteni, hogy Én az Atyában vagyok,ti bennem, Én pedog bennetek!


Jézus amikor még az Ó Szövetségben beszélt a tanitványainak ezekről , még nem értették Őt,

 annak ellenére .hogy vele voltak és látták a csodákat amiket Jézus tett. /Filip/ János ev 14 :1


János ev.14:11-12 

IGÉRET    Az egész Biblia Isten igéretei!


Jézus biztosit minket arról ,hogy mivel Ő el fogja végezni amit az Atya rá bizott, 

vagyis hatalmat vesz a bűn felett a kereszten befejezett munkája által,

 igy ha hiszünk benne képesek leszünk arra hogy ugyan azokat a csodákat, 

amiket Jézus tett megtegyük, sőt még annál nagyobbakat is.


Ezt nem értették a tanitványok még akkor!


 De mi a helyzet velünk? Ma.


Vajon megértettük e ezeket?


Jézus nevében életünk legyen! - Életünk – ami – Jézus maga ,itt ,most a földön!


Jézus hűsége és engedelmessége volt a kulcs 

Ez vonatkozik most is ránk nézve!

Jézus bennünk él, az inditókulcs a szellemi megnyilvánulásokra az engedelmességünk!2.Érzelmek!


Nem kell várnod arra, hogy megérezz valamit hogy motivációd legyen arra hogy engedelmeskedj Istennek!


Az érzelmeink a lelki összetevőnk része

 1Thessalonika 5:23 Test, lélek ,- Szellem


Ha az érzelmeinket követjük elveszitjük a szellemi látásunkat!


Mit mondott és mond ma is Jézus!


János 2O:21 Küldetésünk!


Ahogyan az Atya küldött engem őgy küldelek titeket – fogadjátok be a Szent Szellem természetfeletti erejét, ami generálni fogja a bennetek levő Isteni erőt, beinditja, de kell hozzá a kulcs!

 Mi a kulcs engedelmesség! Felelősség!

Küldelek, menjetek! Legyetek tanúim! Mondjátok el az embereknek ki vagyok, miért jöttem, mit adok nekik, kik vagytok ti. 

Gyógyitsatok, szabaditsátok ki a foglyokat az ellenség kezéből,

Hatalmat adok nektek arra hogy hirdessétek a bűnbocsánatot és ez által Isten megbocsájtja a bűneiket és új életet ad nekik , ha ezt nem teszitek elvesznek bűneikben! 23 vers.


Mark 16 :15

Menjetek a világba és hirdessétek a jó hirt mindenkinek ,hogy meg tudjam őket menteni!

Ezek a jelek követni fognak benneteket amerre csak mentek - a nevemben démonok engedelmeskednek majd nektek, kiűzitek őket ,nyelveken fogtok Isteni üzeneteket átadni, hogy Isten csodái erőben megnyilvánuljanak,

hatalmatok lesz minden ellenség erején – a kigyó jelképezi az ellenség spirituális hatalmát – félelmet akar elhelyezni a szivünkben, Jézus nevében hatalmunk van ellenállni az ellenség erejének, hiába próbál meggyengiteni a gyógyulásban való hitünkben, 

 kigyót tartani a kezünkben - jelentése az ellenség le van győzve, nincs hatalma rajtunk!

 minden mérgező ártalmas dolog, / amely nem feltétlenül mérgező ital- hisz Jézus is beszél arról a pohárról amit meg kellett innia, vagyis a világ bűneit magára venni,/ ami a világban ránk nehezedne, nem árt nekünk, a Jézus nevét használva.

Gyógyulás közvetitése – Isten ereje megnyilvánul bennünk!