NEW CREATION MINISTRY

leMISSZIÓS ÚT DÉL AMERIKÁBA 


A két tetvér Charles és John egy dél amerikai indián törzs felkutatására indultak, ahol a szigorú szabályokra alapuló tanitásaikat akarták elinditani. Ez az utazás csalódással járt. Az odafelé tartó hajóútjukon Moráviai utasokkal utaztak együtt, amikor egy hatalmas viharba kerültek. 


Ezek a hivők minden félelem nélkül végig Istenhez énekeltek és imádkoztak a tomboló viharban hánykolódó hajón.


A két testvér megérezte a Moráviaiak Istenbe vetett hitét és Isten közeli kapcsolatukat, amit ők nem tapasztaltak még soha életükben.


1738 –ban John elment egy Moráviai alkalomra, ahol valaki Luther tanitásait idézte fel a Róma levélből.

 A szolgáló arról beszélt hogy Isten milyen módon változtatja meg az ember szivét a Krisztusban való hit 

által. 


John életét megváltoztatta ez az üzenet és megértette ,hogy a bűnei el lettek törölve Jézus által és a halál és bűn törvénye többé nem uralkodik rajta.

Volt valaki aki Pál leveleit / Pál irásai a bibliában, Róma levél, Galata, Zsidók levele/ megmagyarázta, ő Luther Márton 1483-1546.


A nagy ébredés kezdete:

1739-ben John Wesley részt vett egy Moráviai összejövetelen, ahol feljegyzések szerint az Isten ereje kitöltekezett ,John Wesley és George Whitefield egy csodálatos Isteni erőt kapott az igehirdetésre.


UTCAI PRÉDIKÁTOROK:


A helyi gyülekezetek vezetői ellenük fordultak és kitiltották őket a gyülekezeti épületekből ,ezért az utcán hirdették a jó hirt.

A gyülekezetek kiürültek, mert tömegek mentek ki az utcára hallgatni az „ őrült “ prédikátort.

Ezeknek az utcai prédikációknak a következménye az lett ,hogy csökkent a bűnözés.

John Wesley


John Wesley 1703 Június 17-én született Angliában. 

Abban az időben Angliát a szegénység, alkohol és az elhanyagolt élet jellemezte.

Az átlag életkor negyvenöt év volt. 

A különféle fertőző betegségek mint feketehimlő, pestis nem volt gyógyitható.


A munkahelyeken a fizikai bántalmazások, káromkodás minden naposnak számitott.

 Élvezettel kinoztak állatokat. 

A csecsemőket alkohollal itatták hogy lenyugtassák őket. 

Csak néhány iskola működött a gazdagok gyermekei számára. 

A gyilkosságok, öngyilkosságok rendszeresek voltak.

Anglia a forradalom küszöbén állt.


Ebbe az erkölcstelen ,corrupt Angliában született John Wesley.


Tizenkilenc testvére közül ő volt a tizenötödik.

 Kilencen koraszülésben haltak meg.

John hat éves korában majdnem meghalt, amikor a házuk leégett.DIÁK ÉVEK :


 Tizenhét éves korában az Oxford Egyetem diákja lett. Hét nyelvet tanult meg mesteri szinten.

1728-ban diplomás lelkész lett.


METODISTA KLUB :


1729-ben John bátyjával együtt csatlakoztak a Szent Klubba ,ahol bibliai igék tanulmányozásán keresztül mérték le minden egyes tag hitét és hiteles szentségét.

Ez a Klub segitett John-nak a szentséggel kapcsolatos tanitások és keresztény tökéletesség megértésére, amit a későbbi időkben fel is használt a prédikációiban.


 


A Metodista Klub arról volt nevezetes, hogy nagyon szigorúan vették a szent életet és sok szabályt állitottak fel a szentség megtartása érdekében. 

Rendszeresen látogatták a helyi börtönöket és ott miniszterelték az elitélteket.

 Állandó önvizsgálatot kellett tartaniuk és rendszeresen részt venni a klub alkalmain.


Később Wesley bevallotta , jobban követték a leirt rendeleteket, szabályokat mint a Szent Szellemet, bár Isten volt mindig felemelve.

METODISTA KLUB:


John Wesley itt ismerkedett meg GEORGE WHITEFIELD- hires evangélistával. Később együtt hirdették az evangéliumot . Utcai prédikátorok lettek!ÜLDÖZTETÉS:


Azok a keresztények, akik nem fogadták el tanitásaikat, felbérelték a csőcseléket, azok pedig több esetben megtámadták, megdobálták őket. Egy alkalommal mialatt John prédikált egy kővel fejbedobták , ő mindig nyugodt maradt, és hirdette “ Szeretem az ellenségeimet!”


John  utazó keresztény lett. Élete folyamán több mint 250,000 mérföldet tett meg lóháton. Ez annyi mint 9-10 – szer körbejárni a földet.WESLEY ÉS A PÉNZ:

Igy gondolkodott a pénzről „ Annyi pénzt keress, amennyit csak tudsz, tegyél félre amennyit csak tudsz, adakozzál annyit, amennyit csak tudsz!”


KERESZTÉNY ISKOLÁK


John Wesley támogatásásval 1786 –ban már 200,000 gyermek számára váltak lehetővé a Szombati Iskolák.

John Wesley 1791 Március 2-án 88 éves korában halt meg.

Életével milliókra volt és van a mai napig hatással. 1957 – re Negyven millió Metodista van a világon.

John utolsó gondolata “ A legjobb mindenek felett, Isten velünk van”