NEW CREATION MINISTRY

le


A NAGYSZERŰ TITOK
Jézus beszélt a Szent Szellemről a tanitványoknak.


János ev.14: 17

... én pedig kérni fogom az atyát , és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mind örökké. Az igazság lelkét , akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azomban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.,,

,, Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.

 Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem,

 de ti megláttok ,mert én élek és ti is élni fogtok. 

Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok ,

 ti énbennem, én pedig ti bennetek.,,

János 14:18,, ... jobb nektek , ha én elmegyek, mert ha nem megyek el,

 a Pártfogó nem jön el hozzátok.,,

János 16:7
,,A pártfogó pedig a Szent Szellem , akit az én nevemben küld az Atya , 

ő tanit mejd meg titeket mindenre , és eszetekbe juttat mindent ,amit én mondtam nektek.,,

János 14:26


,, Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni, 

amikor azonban eljön ő, az igazság lelke elvezet titeket a teljes igazságra, 

mert nem önmagától szól , hanem azokat mondja , 

amiket hall és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.,, 

János 16:1

Mi A TITOK?


NINCS MÁS EVANGÉLIUM!Jézus életében a tanitványok még nem értették , hogy mit jelent majd az emberiségnek a Megváltás!


A teljes megértést a Szent Szellem hozta el, miután Jézus felment az Atyához.


Erre a tanitványok sok igéretet kaptak, ami nem volt titok, hiszen várták is a Vigasztalót.

 Amit azomban az igazság lelke jelent majd ki a tanitványoknak, az addig titok maradt, amig meg nem történt a Megváltás a kereszten.


Jézus nagyon jól tudta, hogy a Szent Szellem isteni ereje nélkül 

nem értették volna meg a MEGVÁLTÁST. Pál  apostol– az Új Szövetség szolgája Galata 1:12 

... mert én nem embertől vettem, nem is tanitottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam...

A Szent Szellem Pál apostolon keresztül jelentette ki azt a bizonyos titkot , amit a tanitványok a Szent Szellem ereje nélkül nem érthettek meg, ez pedig Krisztus befejezett munkája, aminek az eredménye a Megváltásunk!


Szükséges hogy legyenek tanitók, magyarázók, akik Istentől erre a célra vannak elhivva, akik segitségével 

Isten igazságainak mélyebb megismerésére juthatunk el.A TITOK : NINCS MÁS EVANGÉLIUM!


  • A Szent Szellem világosságot gyújtott a szivünkben hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.,, 2Kor 4:5
  • Isten minden bűnt megbocsájtott az embernek Krisztus keresztáldozatával.
  • Jézus a hid Isten és ember között ,visszaállitotta az elszakadt kapcsolatot
  • Isten igazzá tette az embert , mint ahogyan Ő maga igaz. 
  • A befejezett munka után Jézus leült az Isten jobbján , vagyis a munka ELVÉGEZTETETT!

A KÉRDÉS - KIÉ A KEGYELEM? 

  • Krisztus halálával azonosultunk, vele együtt haltunk meg ,eltemettettünk és feltámadtunk, új életünk van és KrisztussaL együtt ülünk az Isten jobbján!

ELHISZED?

AKKOR A KEGYELEM A TIÉD IS!

Mondd el Istennek:

 Édes Atyám , köszönöm a kegyelmedet. 
Köszönöm , hogy megbocsájtottál minden bűnömet és a Te igazságodat adtad nekem.
Köszönöm az új életemet. 
Köszönöm neked , hogy többé nem vagyok a bűn szolgája a halálra, mert Jézus Krisztus a vérén váltott meg engem.

Jézus nevében imádkoztam Atyám,
 Amen!