NEW CREATION MINISTRY

le

Luther Márton a Reformáció Atyja


Luther Márton 1483 November 10-én született Németországban. /Eisleben/

Nehéz gyermekkora volt, szigorú neveltetése, anyagi nehézségek és az akkori iskola rendszer negativ hatásai / megverhették a tanulókat/nehezitették meg életét. Hat éves korában már olvasni ,irni tudott.

Szülei anyagi gondjai miatt, Luther utcai énekesként keresett egy kis pénzt.

A Templom keresztény iskolájában minden napos tanitás volt a pokolról, démonokról és a sötétség erejéről, amely meghatározta egész életét és gondolkodását.


1492 -ben  egy Latin iskola diákja lett Mansfield-ben. 1497-ben Magdeburg-ban tanult majd 1498-ban az Eisenach Akadémiára jelentkezett. 1501 az Erfurt-i Egyetem diákja lett. A legfőbb tantárgy volt a Logika, amely később meghatározóvá vált számára.


1505-ben luther megkapta a Művészetek Mester Vizsgáját /Erfurt 

                                                                                                                                                             Egyetem/ 


Egy alkalommal utazása közben egy hatalmas viharba került, a villámütéstől való félelmében imádkozott és igéretet tett hogy ha élve kikerül innen beáll szerzetesnek.


Amikor hazaérkezett bejelentette szüleinek döntését és 1505 -ben belépett a Monostorba szerzetesnek.

Minden erejével próbálta önmagát megtisztitani a bűneitől , állandóan böjtölt és folyamatosan koncentrált a bűneitől való megszabadulására.


Luther szemei megnyiltak a valóságra:


Missziós úton Rómában  -  a papokat meglátta hogyan élnek, prostituáltakkal járnak

                                    - pénzeket szednek az emberektől a halottak lelkeinek megmentésére

                                    - halott szentek csontjait , bűnbocsánat cédulákat árultak


Wittenberg:


Luther elkezdte Teologiai Doctorátus tanulmányait - a Biblia tanulmányozása az elsődleges elfoglaltságává vált.

Nehezen tudta megérteni eddigi élete tapasztalatai alapján amiket a bibliában olvasott, mert teljesen ellentmondott Isten megigazitó kegyelme az addig tanultakkal. 1512-ben megszerezte a Teologiai Doktorátust majd 1513-14-ben  a Lektorátust a Bibliai Zsoltárok könyvből. 

1515-ben elkezdett tanitani a Róma levélből , majd 1516-ban a Galata levél és aztán a Zsidókhoz irt levélből tanitott.

Ezek tudatában is nehezen fogadta el Krisztus megváltó kegyelmét, mert még mindig erővel próbált engedelmeskedni emberek által felállitott szabályoknak. Folyamatos bűntudat és egészségi problémái voltak.


Amikor a Róma levélben megvilágosodtak előtte a sorok. Felszabadult minden bűntudat terhe alól és attól kezdve teljesen más szemmel nézett önmagára. Újjászületett!


Luther 95 tézise:


1517 Október 31-én kifüggesztette a templom falára a 95 tételből álló hirlevelet.


- központi gondolata ezeknek a hirleveleknek a kegyelem ténye amelyet Krisztuson keresztül kaptunk ajándékként Istentől.

- a lelkek megmentése nem lehet önző becsvágyból, hatalomvágyból hanem tiszta szeretetből,

ezek az irások futótűzként terjedtek szerte Németországban, amely hatalmas vihart kavart mindenfelé.


1518-tól Luther még keményebben prédikálta a szabadságot Krisztusban. 

Minél mélyebben tanulmányozta Isten igéjét ,annál erőteljesebben azonosult a biblia tanitásaival.

- Erőteljesen kinyilvánitotta meglátásait a katolikus vallás negativ tapasztalataival kapcsolatosan. A Pápa ellen keményen fellépő Luther 3 kompromittáló könyvet adott ki.  

- The address to the Christian Nobility of the German Nation,

- On the Babylonian Captivity of the Church,

 - The freedom of a Christian, 


A pápa biróság elé állittatta Luthert 1521 Április 16 -án. Elengedték mert sok támogató állt Luther mellé.


Luther kinyilatkoztatásainak hatása Wittenbergben:


- Monostorok kiürültek,

- apácák, szerzetesek megnősültek,

- ez továbbterjedt mindenfelé,

- belső anarchia, templomok kirabolása, felégetése,

-gyűlölet a pápa ellen, az Evangélium szabadságának kiterjesztése,Luther Német nyelvre leforditotta a Bibliát három hónap alatt.


1546 február 17-én halt meg szivinfarktusban.