NEW CREATION MINISTRY

le

Róma levél 2.RészA TÖRVÉNY ITÉL


A törvényben élő zsidókon keresztül  mutatja be Pál, hogy  aki Isten kegyelmét elutasitja az Isten itéletét nem kerülheti el. Még a törvényt betaró zsidók sem! A törvény betartása sem ad védelmet senkinek! A törvényben lévő zsidók önközpontusága nyitotta meg az utat  az itélkezésre. 

                                          Önmagukra néztek és önmagukat tökéletesnek tartották, másokat pedig megitéltek. 

                                                                                 Nem ismerték fel Isten jóságát és kegyelmét!

                                                                                 Kemény és megtéretlen szivűeknek mondja őket Pál. A bűn nem a törvény meg nem tartása hanem ,hogy visszautasitják Istent!


A jó cselekedetek nem mentenek meg senkit!


Efezus 2:8-9   "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez NEM CSELEKEDETEKÉRT , hogy senki se dicsekedjen."


Ha a cselekedet nem is ment meg senkit, mégis  jele a MEGIGAZULTSÁGNAK és a megváltozott életnek.

HIT által van üdvösségünk. 

A HIT együtt jár a jó cselekedetekkel, nem létezik HIT jó cselekedetek nélkül!, mert az akkor nem HIT. 

A HIT maga Jézus Krisztus!

AZ ENGEDETLENSÉG A HIT HIÁNYA !


Jézus keményen megfedte az önigazult vallásos embereket, a paráznákkal, gyilkosokkal, tolvajokkal  pedig együtt evett!


Amikor visszautasitjuk Istent, és önmagunkra nézünk ,saját magunk birói leszünk. 

Saját magunk gyűjtünk haragot és itéletet arra a napra, amikor Isten elé kerülünk.


Isten igazságosan itéli majd meg az embert,  CSELEKEDETEI alapján. 


 Aki  vágyja Isten kegyelmét, Jóságát és az örök életet azt  Isten igazzá teszi és megajándékozza az Isteni  AGAPE  szeretettel ,ami képessé teszi jó cselekedetekre. 


Azok akik, önmaguk jósága alapján keresik a megigazulást, a jó cselekedeteik tudatában, önmagukra néznek és nem látják meg Isten kegyelmét , jóságát, ami megtérésre inditja az emberi szivet! 


Galata levél 5:4  "Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtok a Krisztustól a 

kegyelemből pedig kiestek."


Nincs kivétel minden embernek szüksége van Isten kegyelmére!


Isten itélete azokon ,akik a törvény betartásával akarják az üdvösséget       -   A törvény által lesznek megitélve! 


                 A törvény nélkül élők ,a gondolataik, cselekedetik , szivük állapota alapján   -     A törvény nélkül lesznek megitélve!


 Akik elfogadták Isten kegyelmét, azokért Krisztus lefizette a váltságot!   -EZA JÓ HIR! EVANGÉLIUM!


KÉPMUTATÁS  


Pál lerombolta a zsidó törvénykezők büszkeségét. 

Pál keményen  megfedi a vallásos ,törvénykező magatartást  , melyet a zsidó farizeusokon keresztül mutat be.

Ez a mai kereszténységre is jellemző magatartás amit Pál igy jellemez  


"  miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok közt"  Róma 2:24  


     Máté  evangéliuma  23:2-3  

 , Az irástudók és farizeusok a Mózes székébe ültek, tehát mindazt, amit mondanak tegyétek meg,és tartsátok meg de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik.,


Azt tudnunk kell, hogy Jézus ezeket az igéket a keresztre feszitése előtt mondta ,az akkori  zsidóknak és  keresztényeknek . 

Most pedig Krisztus bennünk él! 

Tehát a törvénynek minden része be lett töltve Krisztus befejezett munkája által.!!!


KÖRÜLMETÉLÉS


Nem a törvény betartása volt a célja!  

Az Istennel kötött szövetség jele!


Amikor Isten elrendelte a zsidók körülmetélkedését, meg akarta nekik mutatni, hogy mennyire Istentől függenek.

 Nem a saját erejük az ami megmenti őket.

 Amikor körülmetélkedtek ki voltak szolgáltatva az ellenség támadásának, vadállatok stb. egyéb dolgoknak. Fájdalomban, lázasan várniuk kellet, pihenniük ,amig újra útra indulhattak. 

 Isten igy akarta velük megértetni, hogy szükségük van megpihenni , mert egyedül Ő az aki meg tudja őket óvni.

Ez az üzenet számunkra is . Minden embernek Isten kegyelmére van szüksége!


BEMERITKEZÉS

Ugyanúgy ahogyan a megmetélkedés , semmit nem használ ,ha nem a szivben történik meg!  A bemeritkezés szintén az Istennel kötött szövetség jele ami akkor igaz ,ha a szivben van.