NEW CREATION MINISTRY

lePál levele RÓMA 3. Rész


Bár a Zsidó nép egy különleges előnyben részesült, hiszen ők kapták az Isten kijelentését először. Isten rájuk bizta az igéreteket, magát az Isten igéjét.

 Ők kapták a kijelentést a törvényről ,habár ez nem menthette meg őket, hiszen nem voltak képesek betartani.


A törvény megnövelte a FELELŐSSÉGÜKET. Rávilágitott arra, hogy képtelenek az Isten által felállitott elvárásoknak megfelelni.


Mi akkor a zsidók előnye vagy mi a körülmetélkedés haszna?


Pál levele Galata 5 :2 -4 

 ,, Ime én Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek  Krisztus semmit nem használ nektek . De ismét bizonyságot teszek minden embernek , hogy aki körülmetélkedik köteles az egész törvényt megtartani. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól , a kegyelemből pedig kiestek.,, 


Galata 5:6  

,, Mert Krisztus Jézusban nem számit sem a körülmetélkedés , sem a körülmetéletlenség , csak a SZERETET ÁLTAL MŰKÖDŐ HIT,,


Az embernek fel kell ismernie, hogy nem az Isten az aki hűtlen, nem az Isten az aki nem tartja meg a szavát.

 Ugyanakkor nem is dicsőiti őt az, amikor az ember hütlen, mégsem szünteti meg hűségét az ember felé.

Az ember hűtlensége sem forditja el tőlünk az Istent, sőt annál nagyobb a kegyelme. 

Ez mégesm jogositja az embert arra, hogy kihazsnálja Isten jóságát. 


ISTEN ELŐTT NINCS IGAZ EMBER.


   vers 3:9  ,, Mi tehát az igazság?

 Külömbek vagyunk?,, / mi zsidók/  ,,Egyáltalán nem!,,  ,, Nincsen igaz ember egy sem,, 

A törvény cselekedetéből senki sem fog megigazulni!


A TÖRVÉNYBŐL CSAK A BŰN FELISMERÉSE ADÓDIK!


Isten igazsága kegyelemből minden emberé HIT által!


Róma 3:21  

 Isten  a Krisztusban való hit által nyilvánitotta ki az Isteni igazságot. 


-Minden ember bűnös és szüksége van Isten kegyelmére

                                  -Isten ingyen igazzá teszi mindazokat akik hisznek Jézus megváltó áldozatában

                                        -Jézus az engesztelő áldozat, Jézus véráldozata váltott ki minket Isten haragjából


Isten kegyelme és szeretete az ember felé abban mutatkozik meg, hogy elnézte, türelmesen tűrte az emberek bűneit és elkészitette a kiutat ebből.

Jézus helyreállitotta az elszakadt kapcsolatot az Atyával !


Kereszthalála lett a kiút a szellemi elszakadásból. 

Amikor megértjük Jézus áldozatát, meglátjuk benne magunkat teljesen újnak, tisztának. 

 Krisztus halála , a mi halálunk is egyben.

A bűn büntetése halál, amit Krisztus élt át fizikai valóságban, ugyanakkor ez a mi halálunkat is jelenti. AZ ,ÉN, halálát, a ,bűnös, természet,

halálát.


 Isten Krisztus tisztaságán keresztül lát minket, mind azokat ,akik meghaltunk Krisztussal együtt a kereszten. Krisztus által igazzá lettünk, isten igazsága az Isteni természet mostmár hozzánk tartozik. 

Az az állapot ,ami Ádám ,Éva és az Isten között volt a bűnbe esés előtt, a tökéletes kapcsolat, helyreállt mindazokban akik hisznek Jézus kereszten elvégzett  munkájában.


Róma 3:27-31

Szükség van e akkor a dicsekvésre? 

  Pál kihangsúlyozza  -  Isten nem csak a zsidóké - Isten mindenkié!  A hit az ami által az ember megbékél Istennel , és helyreáll az a kapcsolat ,ami volt a teremtésnél. 


Nem a törvény megtartása újitotta meg a kapcsolatot ember és Isten között, hanem a Krisztus  véráldozatában való hitünk. 

Akkor vajon a hit érvénytelenné teszi a törvényt?

  SZÓ SINCS RÓLA! 


Amikor valahol tanitást, prédikációt hallasz az evangéliumról és ez a kérdés nem merül fel benned, amit itt Pál kijelent, 


vagyis - vajon a hit akkor érvénytelenné teszi a törvényt? 


-  akkor biztos lehetsz benne , hogy nem az EVANGÉLIUMOT hallottad!


A hit az ami képessé tesz a jót cselekedni!

 Az Isteni természet , amely belénk költözött motivál a jó cselekedetekre!