NEW CREATION MINISTRY

le

Róma levél 4.rész


Ábrahám hit által igazult meg.


, Hitt Ábrahám az Istennek és Isten ezt számitotta be neki igazságul.,


Ábrahámot Isten igazzá tette, nem az Istennek tetsző cselekedete miatt, hanem mert hitt.


vers 4:4

  Aki dolgozik  a fizetését nem kegyelemből kapja, hanem mert megdolgozott érte.


Aki pedig nem a saját képeségére támaszkodik, hanem elhiszi hogy Isten 


                                                                          képes őt igazzá tenni, annak a HITE számit igazságnak.

...,Boldog akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonit igazságot,

Ábrahám minden hivő atyja?  

 A körülmetéltek atyja csak, vagy a körülmetéletleneké is?,Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt,- ekkor még Ábrahám körülmetéletlen állapotban volt!

-körülmetéletlensége idején tanusitott hite még jelként is szolgált, hogy ő legyen minden körülmetéletlen hivőnek, hogy azok is igaznak legyenek elfogadva Isten által.

- Igy lett atyja továbbá azoknak is akik körülmetéltségükben is ugyanazzal a hittel voltak mint Ábrahám körülmetéletlenségekor.Ábrahám hitt az igéretben!vers 4:13

,Mert Ábrahám vagy az ő utódja nem a törvény , hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az igéretben, hogy örökölni fogja a világot.,Isten igéretét a hit alapján kaptuk meg, hogy kegyelemből legyen és igy ez nem számit a mi érdemünknek.vers 4:23


Ábrahám hitét fogadta el Isten és ezért igazzá tette őt,

 ez pedig mi értünk lett leirva a szentirásban, hogy mindazokat akik hisznek abban ,

aki feltámasztotta a halottak közül Jézus Krisztust , aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért , Isten igazzá teszi!