NEW CREATION MINISTRY

le

RÓMA LEVÉL 5. RÉSZ

A MEGIGAZULÁS MEGBÉKÉLÉS ISTENNELRóma 5: 1- 6


JÉZUS KRISZTUSBAN  való hit által kaptuk a MEGIGAZULÁST az ISTENTŐL.

ISTEN megbékélt az emberrel.

ISTEN  kegyelmet adott nekünk, azért hogy újra visszaállitsa azt a szeretet  kapcsolatot az emberrel, ami volt az Éden Kertben.


Ez tulajdonképpen az ELSŐ LÉPÉS AZ ISTEN ÚTJÁN. 


Amikor megértjük azt, hogy mit kaptunk Istentől, egy teljesen más világ tárul a szemünk elé.

Miénk lett a  helyreállitott  kapcsolatot a Teremtő Istennel!


KÖVETKEZŐ LÉPÉS AZ ISTEN ÚTJÁNMEGPRÓBÁLTATÁSOK,     -   Mindenféleképpen az előnyünkre válik. Erősödik a hitünk, a kapcsolatunk Istennel , formálja s személyiségünket,


ÁLHATATOSSÁG,  - A kitartásnak gyümölcsei vannak. 

KIPRÓBÁLTSÁG,  -  Teszt  - Isten próbákon vezet keresztül, nem dob bele a mély vizbe, először megtanit úszni.


 REMÉNYSÉG  -  Jézus Krisztus a szivünkbe költözött. Jézus él!


Jézus Krisztus minden emberért meghalt. 


Róma 5: 6-8

Jézus a bűnösökért halt meg. Igazért sem halna meg senki , nemhogy egy bűnösért.

 ,,  Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk ,,


Róma 5-9


,, Ha tehát már most megigazitott minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor , mikor ellenségei voltunk , megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által , akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvöziteni fog élete által. 


JÉZUS ÉLETE BENNÜNK AZ ÜDVÖSSÉGÜNK!     - A MEGBÉKÉLÉS AJÁNDÉKA ISTEN KEGYELME ÁLTAL A MIÉNK!


ÁDÁM ÉS KRISZTUSEgy ember által jött a bűn a világba és a bűn által a halál.

Mindenkire átterjedt a halál mert minden ember vétkezett!


Mielőtt a TÖRVÉNY adatott már volt bűn a földön. 

De amikor nincs TÖRVÉNY  a bűn nincs megbüntetve. Ennek ellenére a bűn maga után vonta a halál tényét.


A TÖRVÉNY nélküli időkben is a bűn miatt minden emberre átterjedt a halál. 


Róma 5:14


ÁDÁM AZ ELŐKÉPE AZ ELJÖVENDŐNEK  - JÉZUS KRISZTUS 


AZ ISTEN A KEGYELMI AJÁNDÉKOT  NEM  A SZERINT ADJA AMILYEN MÓDON VÉTKEZÜNK . 


MINÉL NAGYOBB A BŰN ANNÁL NAGYOBB A KEGYELEM.


Róma 5: 17


Egy ember bukása  által lett a halál uralkodó, akkor egy ember engedelmessége  által lett legyőzve a halál.


A KEGYELEM ÉS IGAZSÁG AJÁNDÉKAIT BŐSÉGESEN KAPTUK MEG ISTENTŐL, IGY  URALKODÓK VAGYUNK JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL AZ ÉLETBEN !!!!!

 Róma 5:17


A MEGIGAZULTSÁGUNK  EGY EMBER ÁLTAL VAN  - JÉZUS KRISZTUS!


Róma 5:2O


,,A TÖRVÉNY KÖZBEJÖTT HOGY MEGNÖVEKEDJÉK A VÉTEK.,,


Ahol  megnövekedett a bűn ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem.


A KEGYELEM URALKODIK AZ IGAZSÁGGAL AZ ÖRÖK ÉLETRE JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL!