NEW CREATION MINISTRY

le

RÓMA LEVÉL 6. RÉSZ


,, A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem.,,  Róma 5: 2O


,, Mit mondjunk tehát, maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem?

SZÓ SINCS RÓLA!   Róma 6: 1  


,, Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne?,,


Krisztus halála az ember halálát is jelképezi.  Hit által azonosulunk Jézus halálában és feltámadásában. Krisztussal együtt meghaltunk és el lettünk temetve vele együtt, és ahogyan  Isten feltámasztotta Jézust a halálból ,úgy mi is új életre lettünk feltámasztva.


Teljesen eggyé váltunk vele, halálában és feltámadásában! 


A BŰN TESTE ,, Ó ember,,  BŰNÖS TERMÉSZET  meg lett semmisitve, fel lett feszitve a keresztre, hogy többé ne legyünk a BŰN rabjai.


Krisztussal együtt meghaltunk, vele együtt élünk egy teljesen új emberként. ,, ÚJ TEREMTÉS,,

Jézus él! Hiszen tudjuk , hogy meghalt és feltámadt, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. MERT AKI MEGHALT A BŰNNEK ,AZ MEGHALT EGYSZER S MINDENKORRA, AKI PEDIG ÉL AZ ISTENNEK ÉL!


Pál apostol tanácsai:


EZÉRT TI IS IGY LÁSSÁTOK MAGATOKAT, HOGY MEGHALTATOK A BŰNNEK , ÉS  ÉLTEK AZ ISTENNEK A KRISZTUS JÉZUSBAN.


AZ ISTEN KEGYELMI AJÁNDÉKA:


Ne engedjetek a kivánságnak, amely újra életre akarja kelteni a halott testet. Ami meghalt az halott. Ne menjetek vissza a bűn szolgaságába, mert igy újra a gonosz fegyvereivé lesztek.


A halálból új életre lettünk elhivva. A szolgaságból a szabadságra. Az igazságot szolgálni szabadság, Isten kegyelme az amely a törvény uralmától megszabaditott ,igy a bűn többé nem uralkodik rajtatok. Róma 6:14


,, MIT TEGYÜNK TEHÁT? VÉTKEZZÜNK ? 


MERT NEM A TÖRVÉNY ,HANEM A KEGYELEM URALMA ALATT ÉLÜNK? ,,


,, SZÓ SINCS RÓLA!,,


Nem tudjátok ,hogy akit szolgáltok az az uratok?  Vagy a bűn szolgái vagytok a halálra vagy az engedelmesség szolgái az igazságra.


Megszabadulván a BŰNTŐL az igazság szolgáivá lettetek!


Milyen gyümölcsöket termett a törvénytelenség szolgálata?    Ennek vége a halál.  


Miután a bűntől megszabadultatok ez megteremte a gyümölcsöt nektek, amely a  SZENT ÉLET melynek vége az örök élet.


 EZ AZ ISTEN KEGYELMI AJÁNDÉKA , AZ ÖRÖK ÉLET!