NEW CREATION MINISTRY

le

RÓMA LEVÉL 7. RÉSZ


A hivő emberre vonatkozik e a törvény?,,... a törvény addig uralkodik az emberen, amig él.,,


Róma 7:1


,,... ti is testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, s ezért másé vagytok : azé , aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.,,


Jézus kereszthalála egyben a hivő ember halálát is jelenti, hiszen azonosultunk Krisztussal halálában és feltámadásában.


Meghalni csak egyszer lehet!  Jézus kereszthalála a törvény végét jelenti ki!


Megtérésünk előttt amikor még a bűnös természet kontrollálta a cselekedeteinket, a törvény által feléledt bennünk a bűnös vágy amelyet a test hordozott. Milyen gyümölcsei voltak ennek?  ,, ...a halálnak termettek gyümölcsöt..,,


Az a hivő aki meghalt Krisztussal együtt és feltámadt vele együtt,

 fel lett szabaditva a törvény fogsága alól igy a bűn ereje nem uralkodik többé rajta!


 Jézus szelleme , amely a hivőbe költözött képesiti arra hogy megtapasztalja a szabadságot Kristusban, és Krisztus szelleme által lásson, érezzen, cselekedjen mindenkor.


A TÖRVÉNY JÓ, DE A BŰN ÁLTAL HALÁLT OKOZ


,,... Mit mondjunk tehát a törvény bűn?  Szó sincs róla!...,, Róma 7:7

Amikor Pál apostol felismerte a törvény valódi értelmét, akkor értette meg igazán , hogy Ő maga is mennyire bűnös ember volt , akinek az itélete halál.


,,... De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott és felszitott bennem mindenféle kivánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn.,, Róma 7:8


A TÖRVÉNY  JÓ , de a törvény által megnyilik  az út hogy a bűn felerősödjön.


Törvény nélkül a bűn halott!


,,... a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által...,, Róma 7:13


A BELSŐ EMBER HARCA A BENNE LAKÓ BŰNNEL


!!!!!!!!!


FIGYELEM!


Pál ebben a részben arról az állapotáról beszél ,amikor még nem volt Krisztus által meghalva és újjászületve!


Ugyan ez vonatkozik mind azokra , akik még nem haltak meg a kereszten Krisztussal együtt.


Amikor még a testünk nem lett megfeszitve a kereszten Jézussal még a test volt az uralkodó. 

Mivel a törvény szellem által adatott, igy a test képtelen volt a törvény által működni. 

Igy ki volt szolgáltatva a bűnnek.


,,. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint , de tagjaimban egy másik  törvényt látok, amely harcol  az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban levő  törvényével...,,Róma 7:22-23


Pál a saját tapasztalatán keresztül mutatja be ,

 hogy mi történik a hivő emberrel amikor a saját erejéből próbál a törvény betartásával megtisztulni. 


,, Én nyomorult ember! Ki szabadit meg ebből a halálra itélt testből?


Jézus Krisztus!