NEW CREATION MINISTRY

le

Róma levél 9. része... nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szivemnek fájdalma... Róma 1: 2


Pál  levele, amelyben Israel Jézustól való elfordulásáról ir.

Mély szomorúságát fejezi ki amiatt,hogy a zsidó nép megtagadta Jézus evangéliumát.Pál apostol még a saját üdvösségét is képes lenne feláldozni, Izrael megmentéséért.


,,mert kivánnám, hogy én magam átok legyek , elszakasztva a Krisztustól az én atyámfiaiért, akik rokonaim test szerint.,, róma 9: 3
,,Akik Izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az Isteni tisztelet és az igéretek,

Akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus , aki mindeneknek felette örökké állandó Isten ,Ámen. 

Nem lehet pedig ,hogy meghiusult legyen az Isten beszéde .,,

Róma 9:4-5-6 


Isten tökéletes igazsága, kegyelme ingyen adatott minden ember számára ,amely nem a cselekedetektől függ, hit által van, ez Isten ajándéka. Érdem nélkül! Nem lehet KIÉRDEMELNI!


A 15. és 16. versben Pál arról ir, hogy Isten soverin joga eldönteni ,hogy kinek kegyelmez meg és kinek nem! Az embernek  viszont nincs joga megkérdőjelezni Isten döntéseit.,,Könyörülök azon akin könyörülök, és kegyelmezek annak akinek kegyelmezek.

 Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.,,

Róma 9:15-16


Isten akarata a tökéletes igazságával egyezik meg! 


A 17. és 18. versben  arról ir Pál , hogy Istennek meg volt a joga, arra hogy a Fáraó kemény szivét ebben az állapotban tartsa, azért hogy Isten hatalma látható legyen.

Isten a Fáraót nem arra a célra teremtette,hogy általa megmutassa az Ő hatalmát. Isten a kemény szivű Fáraón keresztül mutatta meg milyen kegyelmes Isten. A Fáraó mindig kapott még egy lehetőséget. Isten türelmesen várt, időről időre, de a Fáraó a keményszivűséget válsztotta.


A 3O - 31vers  A pogányok elnyerték a hitből való igazságot HIT által, pedig nem követték az igazságot.

A zsidók viszont, akik mindig a törvény igazsága által éltek, nem jutottak el az igazság törvényéhez,

azért, mert nem hitből keresték a törvényt, hanem saját erőfeszitéseikből, cselekedeteikből. 

Beleütköztek a beleütközés kövébe.


 1 Péter 2:7-

,, A kő, amelyet az épitők megvetettek ,

 az lett a szegletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránykozásnak sziklájává.

Akik engedetlenek lévén megütköznek az igében, amire rendeltettek is.,, 


,,Amint meg van irva , Imé beleütközés kövét és megbotránykozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.,,

Róma 9:33